Back to top

V ponedeljek, 21. 6.,  in torek, 22. 6. 2010, v predavalnici R-1A (prizidek Rimske) na Filozofski fakulteti potekal mednarodni simpozij z naslovom »Socialna inkluzija slepih in slabovidnih otrok v različnih kulturnih okoljih«, na katerem bosta ob domačih predavateljih sodelovala tudi prof. dr. Mari Inohira, predsednica japonskega združenja za celovito zgodnjo obravnavo slepih in slabovidnih otrok (Miyagi University of Education), in prof. dr. Tatsumi Mutaguchi (University of Hiroshima), ekspert za področje orientacije in mobilnosti slepih.

 

Z uvodnim nagovorom bo simpozij otvorila državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport RS, ga. Alenka Kovšca. Udeležence bosta pozdravila tudi naš dekan, red. prof. dr. Valentin Bucik, in predstojnik Oddelka za psihologijo, red. prof. dr. Marko Polič. Za prevajanje bodo poskrbeli sodelavci Oddelka za azijske in afriške študije.

 

Program simpozija

Ponedeljek, 21. junij 

14.00 - 15.00 Registracija udeleženk in udeležencev

15.00 - 15.30 Ga. Alenka Kovšca, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport: Uvodni pozdrav: Položaj slepih in slabovidnih v nastajajočem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

15.30 - 15.45 Prof.dr. Valentin Bucik, dekan Filozofske fakultete, UL: Uvodni pozdrav

15.45 - 16.00 Prof.dr. Marko Polič, predstojnik Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, UL: Uvodni pozdrav

16.00 - 16.30 Izr.prof.dr. Darja Kobal Grum; Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, UL: Predstavitev projekta "Socialna inkluzija slepih in slabovidnih otrok v različnih kulturnih okoljih"

16.30 - 16.45 odmor

16.45 - 18.00 Prof.dr. Mari Inohira, predsednica japonskega združenja za celovito zgodnjo obravnavo slepih in slabovidnih otrok, Miyagi University of Education: Celovita zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok na Japonskem

18.00 - 18.15 odmor

18.15 - 18.45 V.d. ravnateljice ZSSM Katarina Šimnic, univ.dipl.psih.: Novosti pri podpori inkluzije slepim in slabovidnim učencem v Sloveniji

18.45 - 19.15  Sklepna diskusija

 

Torek, 22. junij

8.30 - 9.00  Registracija udeleženk in udeležencev (2. dan)

9.00 - 9.15  D. Kobal Grum  Uvod v drugi del 

9.15 - 10.30 Prof.dr. Tatsumi Mutaguchi, profesor na Univerzi na Japonskem, University of Hiroshima in raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za specialno pedagogiko na Univerzi v Hirošimi: Spodbujanje orientacije in mobilnosti pri slepih učencih

10.30 - 10.45 odmor

10.45 - 11.30 Barbara Selan, prof. razrednega pouka, Simona Kumše Keber, spremljevalka/asistentka v inkluziji: Inkluzivno poučevanje v oddelku s slepim učencem: predstavitev didaktičnih pripomočkov

11.30 - 12.00 Danica Lipuš, tiflopedagoginja v pokoju : Tiflopedagog v razredu

12.00 - 12.15 Diskusija

12.15 - 13.00 Odmor

13.00 - 14.00 Nina Čelešnik Kozamernik, prof. razrednega pouka in angleščine za 1. in 2. triletje, tiflopedagoginja, koordinatorka za področje inkluzije, ZSSM: Mobilni pedagog - koordinator v inkluziji

14.00 - 14.30 Sklepna diskusija in zaključek

Udeleženci prejmejo potrdilo o aktivni udeležbi na simpoziju oz. o udeležbi na simpoziju.

 

Strokovni odbor:

Predsednica: izr.prof.dr. Darja Kobal Grum

Članice in člani: izr.prof.dr. Toshibumi Kakizawa, izr.prof.dr. Marie Celeste, prof.dr. Marko Polič, asist. Renata Marčič,  Masue Yamaki,  prof.dr. Mari Inohira, izr.prof.dr. Tatsumi Mutaguchi,  dr. Aco Cankar

Organizacija: 

Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,  Univerza v Ljubljani; (darja [dot] kobal [at] ff [dot] uni-lj [dot] si)

Tehnični odbor:

Izr.prof.dr. Darja Kobal Grum, asist. Renata Marčič, Manca Seničar