Back to top

Vabljeni na znanstveni simpozij "Avatar kot izziv kritični znanosti - Večdisciplinarni pogled skozi tridimenzionalna očala", ki se bo odvijal v petek, 9. aprila 2010, od 13. do 18. ure na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zavetiška 5, Ljubljana

(ne v glavni stavbi fakultete, temveč nasproti Gimnazije Vič)

 

Produkcija: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Scenarij in režija: Dan Podjed, Nikolai Jeffs in Tina Glavič

 

Nastopajo: Mirna Buić, Luka Culiberg, Izidor Gavez, Nikolai Jeffs, Rastko Močnik, Rajko Muršič, Dan Podjed, Janez Strehovec, Franc Trček, Maja Veselič, Nataša Visočnik, Jan Vrhovski,  Melita Zajc

 

Na simpoziju o filmski uspešnici Avatar bomo spregovorili o potopitvi v navidezne svetove z uporabo sodobnih tehnologij in tudi o filmu kot vplivnem komentarju multikulturalizma, znanosti, postmoderne družbe, globalizacije in ekologije. Vprašali se bomo, če zares živimo v svetu, kjer sta simulacija in kopija boljši od resničnosti. Zanimalo nas bo, ali ustvarjanje navideznih svetov predstavlja krizo, če ne celo smrt resničnega sveta in zmago simulakra. Ugotavljali bomo tudi, kakšna je filmska podoba domačinov in domačink ob medkulturnih in medplanetarnih stikih. So Na'vijci idealni Drugi ali pa lahko v figuri plemenitih divjakov opazimo zgolj obrnjeno, ne pa zares preseženo sliko nekoč prekletih barbarov? Poleg tega lahko Avatar razumemo tudi kot premislek o zgodovinski, sedanji in prihodnji vlogi antropologov in antropologinj v družbi in kot tematizacijo širše družbene vpetosti, odgovornosti in poslanstva družboslovnega in humanističnega raziskovanja – tudi v odnosu do kritike vojske in multinacionalnih korporacij. Odnosom med zgodovinskimi procesi kolonizacije, sodobnimi neoimperialističnimi pojavi, kapitalizmom in postmoderno namreč lahko sledimo znotraj filmskega pripovednega okvirja, lahko pa jih še prevrednotimo, če pri analizi upoštevamo tudi pojave, ki so konstitutivni v odnosu do produkcije, promocije in distribucije filma, načinov njegovega gledanja ter mesta, ki ga film zaseda v globalnem spektaklu. Naposled nas bo zanimalo še, kako splošna reprezentacija Zemljanov in Zemljank odseva in vpliva na načine današnjega razumevanja človeštva in njegove podobe v prihodnosti – tudi v odnosu do narave in sveta nasploh.

 

Simpozij je zastavljen interdisciplinarno, saj se bodo na njem predstavili strokovnjaki in strokovnjakinje s področja antropologije, etnologije, sociologije kulture, filozofije, politologije, medijskih in filmskih študij ter sinologije in japonologije.

Datoteke: