Slovarji

japonsko-slovenski slovar jaSlo http://nl.ijs.si/jaslo/