Študentska društva

Na oddelku trenutno delujeta dve študentski društvi: