20 let Oddelka za azijske študije

20 letnica oddelka AŠ

V študijskem letu 1995/1996 so se študenti in študentke prvič lahko vpisali na Oddelek za azijske študije (takrat se je imenoval še Oddelek za azijske in afriške študije), s čimer je bilo na Filozofski fakulteti UL vpeljano interdisciplinarno študijsko področje, ki ponuja okno in vpogled čez meje Evrope.

Oddelek za azijske študije danes vkjučuje smeri sinologije, japonologije in koreanistike, se pravi, treh pomembnih vzhodnoazijskih regij, katerih jezike in kulture proučujemo v okviru različnih družboslovnih in humanističnih področij. Razumevanje povezanosti sveta in s tem problematičnosti pojmovanja kultur kot izoliranih otokov je še posebej pomembno v času, ko prostemu pretoku kapitala vse bolj sledi tudi prost pretok ljudi preko teh navideznih kulturnih meja.

Od ustanovitve do danes je na tem oddelku diplomiralo že več kakor 300 študentk in študentov, v preteklem študijskem letu pa smo dobili tudi svojega prvega doktorja. Zaposleni na oddelku sodelujejo v različnih raziskovalnih programih in projektih ter skozi pedagoško in znanstveno delo tkejo tesne vezi z vrsto akademskih institucij in posameznikov v Vzhodni Aziji in bližje domu. Na oddelku izdajamo tudi mednarodni znanstveni reviji Acta Linguistica Asiatica ter Azijske študije/Asian Studies.

V akademskem letu 2015/2016 oddelek praznuje svojo dvajseto obletnico. Študenti in študentke, sodelavke in sodelavci jo bomo obeležili s številnimi dodatnimi akademskimi in kulturnimi aktivnostmi, s katerimi bi radi o našem delovanju, kakor tudi o sami Aziji, seznanili tudi širšo slovensko javnost. Dogodki in prireditve, ki jih bomo pripravili v okviru praznovanja dvajsete obletnice, bodo objavljeni na tem mestu. Vabljeni!