Izpiti, načini ocenjevanja in pogoji za napredovanje

Razpored izpitnih rokov je objavljen v sistemu VIS na [http://vis.ff.uni-lj.si]. Uporabniško ime in geslo za dostop do sistema dobi vsak študent ob vpisu na FF. Za vse izpite in tudi za vnos ocene pri predmetih, ki se ocenjujejo na osnovi seminarskih nalog, je obvezna elektronska prijava na izpit v sistemu VIS. Za posamezne kolokvije in teste prijava ni potrebna.  

Metode ocenjevanja in izpitni roki so navedeni tudi na spletnih straneh posameznih predmetov v portalu e-ucenje (http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/).

Pogoji za napredovanje v višji letnik in načini ocenjevanja za posamezne predmete so objavljeni v zbornikih posameznih programov in smeri.

 Izbirni predmeti: glej obvestilo FF.