Evropsko združenje za azijsko umetnost in arheologijo

Na Oddelku AAŠ je bilo novembra 2012 ustanovljeno mednarodno združenje Evropsko združenje za azijsko umetnost in arheologijo. Namen mednarodne akademske organizacije, ki je nepolitične in neprofitne narave, je podpirati in promovirati vse aktivnosti, ki so povezane s proučevanjem in raziskovanjem azijske umetnosti in arheologije v Evropi. Svoj namen in cilj bo EAAA uresničevala z izvajanjem naslednjih nalog:

 

1. Organizacija bienalnih konferenc;
2. Organizacija tematskih konference, seminarjev, delavnic, simpozijev in predavanj;
3. Podpora doktorskim študentom in mlajšim raziskovalcem v Evropi;
4. Izdajanje različnih publikacij in znanstvene revije;
5. Sodelovanje z muzeji azijske umetnosti;
6. Obveščanje članov o vseh aktivnostih povezanih z azijsko umetnostjo in arheologijo v Evropi

 

Člani odbora EAAA so vodilni strokovnjaki s področja azijske umetnosti in arheologije in predstavniki uglednih evropskih institucij in univerz (glej prilogo Seznam članov odbora EAAA).

 

Uradna spletna stran EAAA: www.ea-aaa.eu (v fazi izdelave)