Back to top

Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji – Simpozij EARL  ob stoletnici UL

Ljubljana, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4

19. december 2019

 

19. decembra bo Oddelek za azijske študije FF UL skupaj z Oddelkom za mednarodne odnose organiziral enodnevni nacionalni simpozij EARL (Knjižnice za vire iz Vzhodne Azije). Simpozij bo vključeval tudi predstavitev zbornika tega raziskovalnega foruma, ki bo izdan ob stoti obletnici Univerze v Ljubljani

 

9:00 – 9:30 SLOVESNO ODPRTJE: KULTURNI PROGRAM IN NAGOVORI

Prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja FDV

Prof. dr. Roman Kuhar, dekan FDV

Prof. dr. Zlatko Šabič, direktor EARL

 

9:30 – 11:00 NEKOČ JE BILO … PIONIRSKI ZAČETKI RAZISKOVANJA VZHODNE AZIJE V SLOVENIJI

Projekcija filmčka o Japonski

Andrej Bekeš in Mitja Saje o začetkih proučevanja vzhodne Azije

 

11:00 – 11:15 ODMOR S ČAJEM IN KAVO

 

11:15 – 12:45 IDEJNA STIČIŠČA

Marko Ogrizek: Filozofski temelji konfucijanstva kot skupne idejne dediščine Vzhodne Azije

Tea Sernelj: Konfucijanska prenova in »Manifest za ponovno ovrednotenje kitajske kulture kot svetovne dediščine«

Jana S. Rošker: Pomen poznavanja kitajske idejne zgodovine za razumevanje sodobne kitajske družbe: primer idejnega konstrukta »harmonije« in njegove interpretacije v LR Kitajski ter na Tajvanu

Moderator: Andrej Bekeš

 

12:45-13:45 ODMOR ZA KOSILO

 

13:45 – 15:15: O PASOVIH IN CESTAH

Helena Motoh: Politična kozmologija Pasu in ceste – konceptualna struktura nove kitajske strateške iniciative

Marko Hočevar: En pas, ena cesta: vzpon Kitajske in gradnja (kontra)hegemonije

Nina Pejič: Diskurz prenosa hegemonske moči in vzpon Kitajske

Moderatorka: Jana Rošker

 

15:15 – 15:30 ODMOR S ČAJEM IN KAVO

 

15:30 – 17:00 DRUŽBENI IZZIVI IN VÉDENJE V SLOVENIJI

Miran Skender (alternativa: Vlado Prebilič) Japonska kot del razvoja slovenskega gospodarstva

Nataša Vampelj Suhadolnik: Zbirateljska kultura vzhodnoazijskih predmetov v Sloveniji

Marjan Svetličič: Kitajski izziv: med strahovi in  realnostjo

Moderator: Zlatko Šabič

 

18:00 – 19:30 SPREJEM, KULTURNI PROGRAM, PREDSTAVITEV ZBORNIKA IN PODELITEV PRIZNANJ

Povezovalka: Mirjam Kotar