Center za kitajske študije

 

Člani centra so državljani Slovenije, ki se strokovno ukvarjajo s proučevanjem Kitajske ali delajo na področjih, kjer strokovno sodelujejo s partnerji na Kitajskem. Člani se delijo na notranje in zunanje. Notranji člani so sinologi, ki delajo na Oddelku za azijske in afriške študije Filozofske fakultete. Zunanji člani so sinologi in drugi raziskovalci, ki samostojno ali v okviru drugih organizacij proučujejo Kitajsko ali delajo na področjih, kjer strokovno sodelujejo s partnerji na Kitajskem.

 

Sodelavci centra so domači in tuji strokovnjaki, ki jih člani centra povabijo k sodelovanju pri posameznih projektih. Sodelavci centra so lahko tudi sinologi iz držav srednje in jugovzhodne Evrope, ki se preko centra potegujejo za mednarodne projekte ali za podpore pri njihovem delu.

 

Delo centra zajema sodelovanje na domačih in mednarodnih projektih s področja proučevanja Kitajske, pridobivanje dodatnega financiranja za raziskovalne projekte, seminarje, učne delavnice, študijske obiske, razstave in druge oblike strokovnega in kulturnega sodelovanja, ki jih organizira center. Center lahko zunanjim partnerjem nudi konzultantske in druge strokovne storitve.

 

Sedež centra:
Oddelkek za azijske in afriške študije (AAŠ)
soba R7BI
Rimska 11
1000 Ljubljana