Začetek akademskega leta na Oddelku za azijske študije 3. okt. 2016

Študenti in študentke prvih letnikov - bruci in brucke vseh programov na Oddelku za azijske študije (Sinologija, Japonologija, Kulture Vzhodne Azije - smer Koreanistika in smer Sinologija), dobrodošli na našem oddelku! Prvo informativno srečanje za vse 1. letnike na Oddelku za azijske študije bo v ponedeljek, 3. oktobra 2016 od 10:30 do 11:00 v predavalnici 18 v pritličju FF na Aškerčevi 2. V ponedeljek 3. oktobra bodo na FF še predstavitve drugih študijskih programov in ob 17:00 "pozdrav brucem UL" na Kongresnem trgu, zato 3. okt. ne bo predavanj in vaj za študente 1. letnika.

Informativni sestanki za študente prvega letnika posameznih programov oz. smeri bodo v torek, 4. oktobra 2016:

Japonologija (eno- in dvodisciplinarni program skupaj) od 9:40 do 11:15 v predavalnici R2 (v prizidku FF, dostop iz glavne avle FF mimo recepcije po stopnicah do steklenega mostu, prva predavalnica desno po steklenem mostu);

Sinologija (enodisciplinarni program in smer Sinologija v programu Kulture Vzhodne Azije) od 11:20 do 12:50 v Rimljanki (vhod z Rimske ceste 11);

Koreanistika (smer v programu Kulture Vzhodne Azije) od 18:00 do 19:30 v predavalnici R4 (v prizidku FF, dostop iz glavne avle FF mimo recepcije po stopnicah do steklenega mostu, tretja predavalnica desno po steklenem mostu).

Predavanja in vaje za študente 1. letnika se začnejo takoj po informativnih sestankih, po urnikih, ki so objavljeni tukaj:  urnik za japonologe in koreanisteurnik za sinologe.

Predavanja za študente ostalih letnikov se začnejo po urniku v ponedeljek 3. oktobra, razen če je drugače objavljeno na oglasnih deskah posameznih programov (Japonologija; Koreanistika; Sinologija) in predmetov.