Boštjan Bertalanič "Vojni ujetniki in meje - japonsko-jugoslovanski odnosi ob koncu prve svetovne vojne" 24. 3. 2016 ob 13:50 (odpade)

Predavanje zaradi bolezni odpade!

Vabljeni na predavanje Boštjana Bertalaniča, izrednega profesorja za mednarodne odnose in evropske zadeve na Univerzi Josai, Japonska, na temo "Vojni ujetniki in meje - japonsko-jugoslovanski odnosi ob koncu prve svetovne vojne," ki bo v četrtek 24. 3. 2016 od 13:50 do 15:30 v predavalnici št. 030. Predavanje bo v slovenskem jeziku. Predavanje bo predvidoma možno spremljati tudi na spletu.
URL: https://vox.arnes.si/guest_arnes_si-networkmeeting/
name: (napišite svoje ime)
room passcode: Ljubljana

Japonsko-jugoslovanski odnosi v času prve svetovne vojne predstavljajo temo, ki je v širšem politično-zgodovinskem prostoru tako pri nas kot tudi na širšem Balkanu slabo poznana. O sami vlogi Japonske v prvi svetovni vojni na splošno zelo malo vemo, in to v glavnem iz neupravičenih razlogov. Japonska je namreč zaradi svojega položaja v vojni aktivno sodelovala pri reševanju ključnih vprašanj ob nastajanju nove politične ureditve v Evropi. V tem pogledu bo v predavanju predstavljeno ujetništvo avstro-ogrskih mornarjev jugoslovanskega porekla na Japonskem v času prve svetovne vojne in vloga japonskih predstavnikov pri določanju novih meja kraljevine SHS po koncu pariške mirovne konference.