Interna obvestila in URNIKI za študente

Urniki in obvestila so na oglasnih deskah: Japonologija, Koreanistika, Sinologija, urniki so tu: za japonologe in koreaniste; za sinologe; uporabljajte te, ker urniki v VISu niso še posodobljeni!