Bolonjski študij 2. stopnje na Odddelku za azijske in afriške študije

Magistrski študijski programi JAPONOLOGIJA (enodisciplinarni program), JAPONOLOGIJA (dvodisciplinarni program) in SINOLOGIJA (enodisciplinarni program) so se začeli izvajati v akademskem letu 2012/13. 

JAPONOLOGIJA

Drugostopenjski enopredmetni študijski program JAPONOLOGIJA

predmetniki za generacije, vpisane od: [JA2E_2012_do_2013],  [JA2E_2014_do_2017],  [JA2E_od_2018_dalje]

Drugostopenjski dvopredmetni študijski program JAPONOLOGIJA

predmetniki, za generacije, vpisane od: [JA2D_2012_2013], [JA2D_2014_2017], [JA2D_od_2018_dalje].

Seznam dosedanjih popravkov:
- od 14.2.2013 so novi pogoji za napredovanje;
- od okt. 2017 se "enodisciplinarni" programi preimenujejo v "enopredmetne", "dvodisciplinarni" programi pa v "dvopredmetne".

SINOLOGIJA

za generacije od 2018/19 dalje: Drugostopenjski enodisciplinarni študijski program SINOLOGIJA

za generacije od 2014/15 do 2017/18: Drugostopenjski enodisciplinarni študijski program SINOLOGIJA (popravljeno 12. 2. 2017)

za generacije od 2009/10 do 2013/14: Drugostopenjski enodisciplinarni študijski program SINOLOGIJA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostali drugostopenjski programi Filozofske fakultete so dosegljivi na strani http://www.ff.uni-lj.si/studij/magistrski_studij_2_stopnja/predstavitveni_zborniki_studijskih_programov

Pogoji za napredovanje

Popravki 14.2.2013: Pri vseh študijskih programih FF se po sklepu senata FF z dne 13.2.2013 pogoji za napredovanje v višji letnik popravijo tako, da morajo študenti za napredovanje v višji letnik doseči 54 od predpisanaih 60 KT za posamezni letnik, izjemoma na podlagi prošnje vsaj 51 od 60 KT.

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti UL

PriponkaVelikost
Jpn_2s1d_ENG.pdf468.94 KB
Jpn_2s2d_ENG.pdf381.9 KB
predstavitveni_zbornik_sin_2_e_posodobljen_jan_2017.pdf909 KB
jpn2std_predmetnik2014.pdf630.12 KB
ja2d_predmetnik_2012.pdf86.43 KB
ja2e_predmetnik_2012.pdf82.54 KB
ja2e_predmetnik2018.pdf78.6 KB
ja2d_predmetnik2018.pdf77.77 KB